cleaning clowns

project

Desiré Festen

door

De Corona-periode heeft veel mensen geïnspireerd tot nieuwe creatieve ideeën. Een prachtvoorbeeld daarvan is dit project waarbij clowns in opleiding zelfstandig een initiatief hebben ontplooid. Hierbij gaan vrijwilligers naar verzorgingshuizen en verrassen de bewoners met een ontroerende 'schoonmakers-act'. Vanzelfsprekend met het doel om zoveel mogelijk positieve emoties te ontlokken aan de gezichten aan de andere kant van het glas. Hierin slagen de bonte schoonmakers keer op keer en eerste voorzichtige glimlach verandert niet zelden in een gulle en dankbare lach bij de bewoners. Een nieuwe vorm van clownerie lijkt geboren...  

foto_project_2021_005.jpg

doelstelling initiatiefneemster

Gezien de vele positieve reacties bij de bewoners, maar zeker ook bij verzorgenden en familieleden, zou Desiré graag met meer vrijwilligers nog meer locaties willen bezoeken om de ramen te onderwerpen aan een bevrijdend onderhoudsrondje.

ondersteun dit project

Natuurlijk kan ook dit project alle ondersteuning goed gebruiken. Elke financiële bijdrage wordt daarom bijzonder gewaardeerd
door initiatiefneemster Desiré Festen.  

Maak uw donatie over via Stichting Clown en Comedie (anbi-status) ten gunste van rekeningnr NL84 RABO 0178 2634 94

onder vermelding van 'ondersteuning project Cleaning Clowns'