mimakkusTEAM

project

door

team SCHREVENHOF pg De Egthe - Zuyderland

Sinds december 2020 maakt gedurende 3 dagen per week een miMakker onderdeel uit van ons team. Gevrijwaard van alle neventaken krijgt deze collega alle ruimte om zich volgens de miMakkus methode volledig te wijden aan het welzijn van onze bewoners.  Direct herkenbaar resultaat is het toegenomen aantal  geluksmomenten, zich uitend van glimlach tot schaterlach en alle denkbare emoties daartussen in. 
Dit 'collectieve welzijn' straalt duidelijk af op het hele team zodat iedere collega met nog meer enthousiasme en energie aan elke werkdag begint.

Winnaar Arno's GoudenClownsneusprijs 2021.jpeg

doelstelling initiatiefnemers

Het structureel verbeteren van het welzijn van de bewoners van PG De Egthe door het aanstellen van een miMakker als vaste waarde binnen het team. Met deze prijs willen we de miMakkusmethode verder implementeren op onze afdeling.

ondersteun dit project

Natuurlijk kan ook dit project alle ondersteuning goed gebruiken. Elke financiële bijdrage wordt daarom bijzonder gewaardeerd
door initiatiefneemster Anke van Vliet.   

Maak uw donatie over via Stichting Clown en Comedie (anbi-status) ten gunste van rekeningnr NL84 RABO 0178 2634 94

onder vermelding van 'ondersteuning project Team Schrevenhof'