miMakkusmodule voor De Belevenistafel

project

Kim Stollman, Jeroen Poels & Rob van SoesT

door

Drie miMakkers (Stichting Proteion) spannen zich in om een 'miMakkus-module' te ontwikkelen die via een 'Belevenistafel'  van de firma Onwijs, bewoners, mantelzorgers en zorgpersoneel in staat stelt kennis te maken met de miMakkus-methodiek. Doelstelling is om meer dan 1.000 tafels te distribueren over Nederland, België en Duitsland en op die manier via belevingsgerichte zorg een substantiële bijdrage te leveren aan het welzijn van de doelgroep . 

klik hier om de website met algemene informatie over de belevenistafel te bezoeken

winnaars belevingstafel 3e prijs.jpeg

doelstelling initiatiefnemers

Het bieden van de mogelijkheid om kennis te maken met de miMakkus-methodiek door middel van grootschalige distributie Belevenistafels of -tablets .

ondersteun dit project

Natuurlijk kan ook dit project alle ondersteuning goed gebruiken. Elke financiële bijdrage wordt daarom bijzonder gewaardeerd
door initiatiefneemster Anke van Vliet.   

Maak uw donatie over via Stichting Clown en Comedie (anbi-status) ten gunste van rekeningnr NL84 RABO 0178 2634 94

onder vermelding van 'ondersteuning project De Belevenistafel'