back_nominatie.jpg

  • Ieder nieuw  of verder te ontwikkelen  project dat bijdraagt aan vreugdebeleving, aan een glimlach bij mensen met diepe dementie of ernstige verstandelijke stoornissen komt in aanmerking voor een nominatie.

  • Nominaties worden beoordeeld op originaliteit, creativiteit en natuurlijk op het bereiken van de glimlach.

  • Je kunt een eigen project voordragen maar ook andere projecten, mensen of instellingen nomineren.

Nominaties voor 2021 kun je indienen tot 1 augustus 

Omschrijf in het invulformulier in maximaal 20 zinnen waarom je vindt dat jouw nominatie in aanmerking komt voor deze prijs.

Attentie  Het is niet nodig een campagne te starten voor zoveel mogelijk ondersteuning!  Eén  enkele goed omschreven nominatie is voldoende. 

Invulformulier

Voorwaarden

  • De winnaars verplichten zich op 21 september 2021 persoonlijk de prijs in ontvangst te nemen in het Parktheater te Eindhoven. 

  • Het bedrag dient in 2022 te worden besteed aan het project.

De meest inspirerende ideeën worden na de prijsuitreiking op deze website gepubliceerd.

zie prijswinnaar en nominaties 2020